Ny- och ombyggnad i kv Karmen, Örebro

Örebro

2016-08-27

Ny- och ombyggnad i kvarteret Karmen, Hovstavägen/Tunnelgatan i Örebro. I kvarteret Karmen har vi under våren färdigställt om- och tillbyggnad av tre punkthus åt Örebrobostäder. Det nya projektet består av både ombyggnad och en nybyggnadsdel. Ombyggnaden omfattar 80 lägenheter i befintlig byggnad samt en nybyggnad med 54 lägenheter. Arbetena påbörjas under augusti 2016.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00