Om- och tillbyggnad Billingskolan, Skövde

Skövde

2016-10-04

Asplunds har erhållit en beställning på att bygga till Billingskolan, etapp 2 av Skövde Kommun. Arbetena på byggplatsen påbörjas i januari 2017. Entreprenadformen är Totalentreprenad. Asplunds arbetsledande personal är: Projektledare är Per-Anders Palm och Platschef Kenneth Wikblom.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00