Nybyggnad av trygghetsbostäder, Jönköping

Jönköping

2016-11-08

Asplunds i Jönköping har vunnit en markanvisningstävling, nybyggnad av trygghetsbostäder i Hisingstorp, Jönköping Tekniska nämnden i Jönköping har utsett Asplunds trygghetsboende som vinnare bland de förslag som lämnats in avseende markanvisning på Hisingstorp et 4C. Projektet har utvecklats tillsammans med Stig Axell på Atrio arkitekter. Trygghetsboendet omfattar tre punkthus med totalt 81 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och komplementbyggnader. Lägenheterna i trygghetsboendet kommer att upplåtas med hyresrätt med en målgrupp på 70+. Så snart den nya detaljplanen vinner laga kraft kommer produktionen att påbörjas.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00