Nybyggnad Mekanikern, Örebro

Örebro

2017-04-12

Asplunds har påbörjat ett nytt projekt i centrala Örebro. Projektet omfattar ombyggnad och nybyggnad av bostäder och lokaler. Med sitt centrala läge och närhet till stadens utbud förväntas slutprodukten bli mycket attraktiv för såväl boende som lokalhyresgäster. Markarbeten för garage och grund har påbörjats under våren. Ombyggnaden avser en ca 100 år gammal byggnad som kommer att bli 10 st nya lägenheter samt 2 st lokaler i bottenvåning. Byggnaden kommer att restaureras varsamt och exteriört kommer fasaden delvis att återställas till sitt ursprungliga utseende. Nybyggnaden avser garage, lokal i markplan samt 51 st lägenheter fördelat på två huskroppar. Projektet är en totalentreprenad och beställare är Örebrobostäder.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00