Nybyggnad Demensboende, Falköping

Falköping

2017-07-21

Asplunds byggstartar ett demensboende i Falköping med fyra avdelningar och totalt 80 boenderum. Projektet består av tre huskroppar. Byggnaderna är i ett plan med undantag för en administrationsbyggnad i två plan. Samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m². Målbeskrivning för projektet är: • En särskild boendeform med boendeenheter och bostäder särskilt anpassade för personer med demenssjukdom där omfattande vård och omsorg kan ges dygnet runt. • En personligt utformad, berikad och hemlik boendemiljö i egen bostad och i näraliggande gemensamma utrymmen. • Genom färgsättning och utformning underlätta möjligheterna att orientera sig. • Ge möjlighet till social samvaro, aktivitet, trygghet, tillgänglighet, struktur och ett meningsfullt innehåll i dagen. • En god och lugn ljudmiljö. • Måltider tillagas och erbjuds inom demenscentrum. • Erbjuda möjlighet till utomhusvistelse. • Vara ett kunskapscentrum kring demenssjukdomar. • Erbjuda demenssjuka i ordinärt boende ett specifikt anpassat stöd med korttidsboende och dagverksamhet vid avlösning och växelvård. Projektfakta: Byggherre: Falköpings Kommun Entreprenadform: ABT 06, totalentreprenad Beräknad byggtid: September 2017 t.om Augusti 2019 Arbetschef: Viktor Hresan Platschef: Stefan Johansson Arbetsledare: Nils Larsson Entreprenadingenjör: Mats Kardell

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00