Strandnära bostäder Lindesberg

Lindesberg

2017-07-03

Asplunds Bygg påbörjar nybyggnation av strandnära bostäder i Lindesberg. Det är i kv Gåsen som Asplunds Bygg har påbörjat arbetet med att uppföra två st flerbostadshus. Projektet ligger vackert strandnära intill Lindesjön. Utöver bostadshusen ingår också carportar samt en större brygga längs Lindesjön. Byggstart sker under oktober 2017. Beställare är Lindesbergsbostäder. Arkitekt: Tina Wik Arkitekter

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00