Om- och tillbyggnad Ljusnarshallen

Kopparberg

2018-03-08

Asplunds Bygg har under våren startat upp ett nytt projekt i Kopparberg. Projektet innefattar om- och tillbyggnad av en skolbyggnad. Byggnaden innefattar gymnastikhall, matsal, kök och omklädningsrum mm. Projektet bedrivs som en totalentreprenad och beräknas färdigställas i början av 2019. Beställare är Ljusnarsbergs Kommun.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00