Om- och tillbyggnad i Varberga

Örebro

2018-10-16

Med start under sommarhalvåret 2018 har Asplunds Bygg påbörjat ett projekt avseende om- och tillbyggnad i stadsdelen Varberga i Örebro. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av totalt 230 st lägenheter. Lägenheterna är fördelade på 8 st huskroppar. Inom projektet genomförs en totalrenovering och ett brett förnyelsearbete till mer funktionella bostäder. Vi moderniserar bl.a byggnaderna med nya installationer, hissar, ny rumsbildning och ytskikt. Byggnadsarbetena beräknas färdigställas under 2021 med etappvis inflyttning fram till dess. Beställare i projektet är Örebrobostäder.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00