Om och tillbyggnad reningsverk

Bångbro

2019-01-23

Om- och tillbyggnad reningsverk i norra Örebro Län. Under december 2018 startade Asplunds Bygg en om- och tillbyggnad av Bångbro reningsverk. Befintlig verksamhet inom reningsverket är i full drift under pågående byggprojekt. Vår beställare är Samhällsbyggnad Bergslagen.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00