Nybyggnad Strandskolan

Karlsborg

2019-07-04

Asplunds Bygg har i dagarna erhållit beställning på projektering av Strandskolan i Karlsborg. Projekteringen ingår i den första fasen av den nya skolan. Strandskolan kommer att bli en ny skola med plats för ca 350 elever, från förskola till årskurs 6. Skolan kommer att ligga vid bottensjöns strand i Karlsborg och får därmed ett fantastiskt läge. Strandskolan kommer när den är färdigbyggd att ersätta en tidigare skola. Byggkostnaden bedöms uppgå till ca 115 miljoner kr och byggstarten beräknas kunna ske till våren 2020. Projektchef: Leif Forsell Projekteringsledare: Per-Anders Palm Kalkylansvarig: Svante Bjurgren

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00