Ombyggnad äldreboende till kontor

Falköping

2019-09-03

Asplunds Bygg har vunnit en upphandling angående ombyggnad i kv Ranliden i Falköpings kommun. Projektet är en totalentreprenad med samverkansformen partnering. Ranliden är ett äldreboende som efter färdigställande av Demenscentrum succesivt kommer att tömmas och blir tillgängligt i april 2020 för en ombyggnad till 165 kontor för socialförvaltningen i kommunen. Vårt uppdrag i första fasen omfattar projektering och kalkylarbeten inför kommande byggnation. Projektchef: Viktor Hresan Projekteringsledare fas 1: Per-Anders Palm Projekteringsledare fas 2: Mats Kardell Platschef: Pär Beldt Kalkyl: Svante Bjurgren

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00