Om- och tillbyggnad 124 lgh

Kumla

2019-11-04

Asplunds Bygg har tecknat avtal tillsammans med Kumla Bostäder om att förnya miljön inom kv Orgeltramparen i Kumla. Projektet har startat under hösten och omfattar totalt 124 st lägenheter fördelat på sex huskroppar i kv Orgeltramparen. I de befintliga byggnaderna ryms totalt 97 st lägenheter som renoveras. Ovanpå de befintliga byggnaderna genomförs även en tillbyggnad om 27 st nya lägenheter.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00