Om- och tillbyggnad vårdboende, Hällefors

Hällefors

2020-03-23

Asplunds Bygg har fått förtroendet som totalentreprenör att renovera samt bygga nytt åt Länsgården Fastigheter i Hällefors. Projektet omfattar renovering samt nybyggnad inom fastigheten Gillershöjden i Hällefors. Lokalerna kommer att nyttjas till ett vård- och omsorgsboende. Boenderum placeras i såväl befintlig byggnad samt i den nya tillbyggnaden. Total storlek på projektet är ca 3600 m². Byggarbetena har påbörjats under våren med rivningsarbeten.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00