Gåsen, Lindesberg

Lindesberg

Strandnära bostäder i två huskroppar med väggar och bjälklag av massivträ. Längs strandkanten har vi också byggt en stor brygganläggning för hyresgästerna samt kommunens övriga invånare. I bottenvåning återfinns gemensamhetslokal, övriga utrymmen samt bil- och cykelparkering.

Utsikten från lägenheterna mot Lindesjön är fantastisk och innebär ett stort mervärde för hyresgästerna.

Fakta

Projekt Gåsen
Uppdrag Nybyggnad bostäder
Ort Lindesberg
Entreprenadform Totalentreprenad
Beställare Lindesbergsbostäder
Yta/storlek ca 2000 m²

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00